Windows on the World 2

Home > Photos > Windows on the World 2 > Picture 11

Previous picture Picture 11 of 17 Next picture [Slideshow]
gal/windows2/namibia_eight_years_of_peace.jpg  
   
  Eight years of peace, democracy, and progress, Namibia.